top of page
Student Raising Hand

Polisïau
Policies

Mae Carreg Lam wedi'i llywodraethu gan Bwrdd Llywodraethol Ysgol Panteg. Felly, mae Carreg Lam yn rhannu'r polisïau isod. Os oes gennych unrhyw gwestiwn, mae croeso i chi gysylltu gyda ni.

Carreg Lam is governed by the Governing Board of Ysgol Panteg. Therefore, Carreg Lam shares the policies below. If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

bottom of page