top of page

Sut ydw i'n ceisio am le i'ch plentyn?
How do I apply for a space for my child?

Children in Classroom

Cysylltwch gyda Ni Contact Us

Defnyddiwch y ffurflen hon er mwyn cysylltu gyda ni, yna, fe fyddwn yn cysyltu gyda chi o fewn 24 awr er mwyn trefnu ymweliad a chais eich plentyn. 

Use this form to contact us, then we will contact you within 24 hours to arrange your child's visit and application.

Diolch am gyflwyno eich manylion, fe fyddwn mewn cysylltiad.

 

Thank you for submitting your details, we will be in contact.

Lawrlwythwch Ffurflen Gais
Download Our Application Form

Gallwch gyflwyno copi papur neu electronig o'r ffurflen hon

You may submit a paper or electronic copy of this form.

 

Carreg Lam c/o Ysgol Panteg,

Heol yr Orsaf, Tre Griffith, Pont-y-Pŵl, Torfaen, NP4 5JH

carreg-lam@torfaen.gov.uk

Kids at school

Prospectws 
Prospectus

Mae ein prospectws yn cynnwys llawer o wybodaeth defnyddiol i esbonio am ein canolfan drochi.

Our prospectus contains lots of useful information to explain all about our immersion centre.

bottom of page